Van financiering tot exploitatie

Met Energy as a Service kan uw organisatie zich concentreren op haar kerntaken. INNAX verzorgt het ontwerp, de realisatie en exploitatie. Met de vooraf gemaakte prestatieafspraken wordt zekerheid geboden voor een periode tot wel dertig jaar. Onze EAASY oplossing maakt het mogelijk de verduurzaming uit te besteden via een abonnementsmodel. De regie ligt bij uw organisatie, echter zonder omkijken naar investeringen, de realisatie of exploitatie.

Warmte- en koudevoorziening

Met de toepassing van technieken als warmte-koudeopslag en waterstof, bent u verzekerd van duurzame resultaten. Als verduurzamingspartner kan INNAX hierin de regie nemen en het energieconcept ontwerpen, realiseren en exploiteren. 

Slimme verdienmodellen voor zonne-energie

Zonne-energie is onmisbaar in een duurzame energievoorziening. Het levert een substantiële bijdrage aan de CO₂-reductie en met gebruik van subsidies (SDE++) en fiscale regelingen kan de terugverdientijd aanzienlijk verkort worden. 

 

Energy as a Service

Ontwerpfase
In de ontwerpfase ontwikkelen we het energie- en installatieconcept, waarbij rekening gehouden wordt met aspecten als bouwfysica en brandveiligheid.

Financiering
Voor de financiering zijn er verschillende mogelijkheden. U kunt het in eigen beheer doen of deels dan wel volledig uitbesteden.

Realisatie
De Energie bv of u zelf investeert in de realisatie van de energievoorziening en eventuele bijkomende wensen.

Exploitatie
Na de realisatie exploiteert de Energie bv de gehele energievoorziening en levert de warmte, koude en groene elektriciteit aan de gebruikers voor een periode van 15 tot 30 jaar.

Toekomstvaste gebouwen

Waarde verhogen dankzij route voor verduurzaming

Nog altijd denken velen: duurzaam is duur. Dat geldt alleen voor partijen die verduurzaming niet goed voorbereiden. Organisaties die het slim aanpakken, constateren juist precies het tegenovergestelde. Hun vastgoed wordt meer waard, doordat ze op tijd toekomstvaste maatregelen nemen. De gebruikerstevredenheid gaat omhoog, de huurcontracten lopen langer. De prijs per m2 stijgt, terwijl de energiekosten en de CO2-uitstoot dalen.
Lees verder...

Meer weten?

Laat uw gegevens achter en Jeroen zal snel contact met u opnemen.