Startmotor van de warmtetransitie

Besparingen op energiekosten zorgen voor blijvende betaalbaarheid en draagvlak onder de bewoners. Op die manier maakt de corporatie zijn rol als startmotor van de warmtetransitie helemaal waar. De verduurzamingsroute omvat onder meer:

  • verkrijgen van inzicht op basis van woning- en open source data
  • ontwerp, realisatie en exploitatie van integrale duurzame energieconcepten
  • meetbare resultaten op financiële-, energiebesparings- en milieuaspecten 
  • woonlastneutraal op wijkniveau, met innovatieve warmtenetten

Delen Duurzame Energie

Het verduurzamen van sociale huurwoningen levert een grote bijdrage aan de CO₂-reductiedoelstellingen, maar liever niet ten koste van de betaalbaarheid voor huurders. U zoekt dus naar de meest effectieve aanpak, zonder risico op desinvesteringen. Kies daarom net als andere corporaties voor Delen Duurzame Energie.

Met een Delen Duurzame Energie maakt u maximaal gebruik van de beschikbare daken voor het opwekken van zonne-energie. En u biedt uw huurders de mogelijkheid om deel te nemen in de collectieve opwekking.

Toekomstvaste woningen

De route naar energiezuinig en waardevast

INNAX onderscheidt zich in de markt door haar brede en volledige pakket aan dienstverlening die nodig is bij de verduurzaming van woningen en woningvoorraden. INNAX ontzorgt op het gebied van bewonerscommunicatie en –participatie, met eerlijke en transparante informatie.

Meer weten?

Laat uw gegevens achter en Khing zal snel contact met u opnemen.

Nieuws en projecten

 

Maatregelen Klimaatfonds voor de woningmarkt

 

Lagere stroomkosten voor huurders

 

Geluidsniveau van buiten opgestelde installaties

 

Hybride warmtepompen in de praktijk

 

De integrale verduurzamingsaanpak van Woonbedrijf

 

Nationaal isolatieprogramma

 

Zonnecoöperatie voor huurders Woonstichting Vryleve

 

Subsidiemogelijkheden voor woningcorporaties

 

Collectieve verwarming kan duurzamer én goedkoper

 

Een zonnecoöperatie levert alle partijen meer op

 

Ymere verduurzaamt corporatiewoningen binnen VvE’s

 

Thuisvester en Woonkwartier kiezen voor een zonnecoöperatie

 

Woningcorporatie Mercatus kiest structureel voor innovatie

 

Ontwikkeling stationsgebied Heerhugowaard

 

De route naar een duurzaam corporatieland

 

Hoe gaan corporaties ‘van het gas af’?

 

Gevolgen RVV-V bij afschaffen verhuurderheffing

 

Woonservice IJsselland wacht niet op Warmtewet 2.0

 

Groen licht voor realisatiefase Energiek Nagele

 

Thuisvester en Woonkwartier over zonnecoöperatie Uitonsdak

 

Nagele van aardgas naar zonthermie