De samenwerkende woningcorporaties Thuisvester en Woonkwartier hebben INNAX afgelopen februari groen licht gegeven voor de oprichting van de zonnecoöperatie. De ledenwerving is sindsdien in volle gang. Met behulp van een wervingsbrief, een informatieve website en animatievideo worden huurders aangemoedigd lid te worden. Inmiddels hebben al meer dan 1.200 huurders zich aangemeld!

5.000 panelen

In samenwerking met de Saman Groep gaat Uitonsdak ruim 5.000 zonnepanelen plaatsen op meer dan 30 hoogbouwdaken. Daarmee wordt lokaal zonne-energie opgewekt, deels voor eigen gebruik en deels voor teruglevering aan het net. In ruil daarvoor ontvangen de leden 15 jaar een korting op de energiebelasting.

Het lastige bij zonnecoöperaties is de ingewikkelde constructie simpel maken voor de huurder. Samen met INNAX is ons dat gelukt.

Connie Tuijl, communicatieadviseur Thuisvester

De rol van INNAX

Voordat een zonnecoöperatie wordt opgericht, zijn verschillende trajecten doorlopen. Er is een technische inventarisatie nodig, om te kijken welke daken geschikt zijn. Een juridisch traject, om alle gemaakte afspraken goed vast te leggen. Een tenderproces wordt doorlopen, om de beste installateur te kiezen. De ledenwerving vraagt daarnaast om gezamenlijke bewonerscommunicatie tijdens de gehele campagne. Het Solar Team van INNAX begeleidt Thuisvester en Woonkwartier gedurende deze stappen, vanaf de initiatie- tot en met de exploitatiefase.

Meer weten over

dit nieuwsartikel?

Neem contact op met Joop.