In 2030 moet 70 procent van ons elektriciteitsverbruik uit wind- of zonne-energie gehaald worden. Dat komt neer op 84 terawattuur (TWh). Meer dan de helft daarvan zal van windenergie op zee komen, het overige van wind- en zonne-energie op land.

Opgewekte energie en opbrengst

Producenten van duurzame energie hebben met veel aspecten rekening te houden bij het realiseren van nieuwe parken. Niet in de laatste plaats het nauwkeurig meten van de opgewekte energie. De nauwkeurigheidsmarge is essentieel, want iedere fractie meer of minder scheelt veel opbrengst. Dat vraagt om specialistische kennis en een tijdige voorbereiding.  

Onze meetdiensten

Met ruim 200 windparken en meer dan 150 overige duurzame energieproducenten als klant, mag INNAX zich met recht specialist noemen. Met onze meetdiensten bent u verzekerd van een juiste afrekening én een kloppende vergoeding voor uw geproduceerde en teruggeleverde energie.

Projecten & Klantcases

 

Windnet Oost-Flevoland

 

PowerField gelooft in zonne-energie

 

De grootste offshore windmolens ter wereld

 

Boeren werkten twintig jaar aan eigen windmolenpark

 

Grootste windpark in een binnenwater ter wereld

 

Meetspecialist windparken