Adequaat beheer en onderhoud

De regelgeving rondom o.a. veiligheidsinstallaties is de afgelopen jaren met regelmaat veranderd en blijft altijd in beweging. Ook veranderingen aan het gebouw of gebruik van het gebouw hebben invloed op de eisen die gesteld worden aan veiligheidsinstallaties. Adequaat beheer en onderhoud is een wettelijke eis vanuit de bouw wet- en regelgeving. Dit draagt bij aan het voorkomen van slachtoffers, schade aan gebouwen, het voorkomen van imagoschade en onnodige kosten.   

Veiligheidsinstallaties in de praktijk

In de praktijk blijkt het nog vaak mis te gaan. Brandmeldinstallaties en rook- en warmteafvoerinstallaties zijn niet op de juiste wijze gecertificeerd, de nood- en vluchtwegverlichting voldoet niet, gasdetectie installaties worden niet voldoende onderhouden of er is geen goede borging op onderhoud van o.a. blusmiddelen. Hieruit blijkt dat veel gebouweigenaren nauwelijks weten met wat voor installaties ze daadwerkelijk te maken hebben. Dit terwijl ze juist aanwezig zijn voor de veiligheid van de gebruikers en voor het beperken van schade aan het gebouw.

Inspectie brandmeldinstallaties

Een voorbeeld: brandmeldinstallaties moeten jaarlijks onderhouden worden en maandelijks beheerd. In een aantal gevallen moet een installatie conform de bouw wet- en regelgeving voorzien zijn van een geldig inspectiecertificaat. Als deze aanwezig is spreken we over een ‘gecertificeerde installatie’. Dit inspectiecertificaat mag uitgegeven worden door een onafhankelijke inspecteur. Die kijkt naar de brandmeldinstallatie, maar ook naar de samenhang met andere installaties en het huidige gebruik van het gebouw. Als dit alles in orde is zal een certificaat verstrekt worden. In de praktijk blijkt dit helaas nog wel eens mis te gaan. Het komt voor dat tijdens onderhoud wel een onderhoudscertificaat wordt verstrekt, maar geen inspectiecertificaat conform het CCV inspectieschema. Daarmee wordt niet voldaan aan de wet- en regelgeving.

Parkeren elektrische auto’s

Een ander veel voorkomend onderwerp is het parkeren van elektrisch aangedreven voertuigen in bijvoorbeeld parkeerkelders. De techniek lijkt hier sneller te ontwikkelen dan de wet- en regelgeving met betrekking tot (brand)veiligheid. Er zijn voorschriften van maatregelen die je kan treffen om het veiliger te maken, maar in de praktijk blijkt het toepassen van deze maatregelen niet direct vanzelfsprekend te zijn, voornamelijk omdat praktisch geen gebouw hetzelfde is. Het uitgangspunt moet in ieder geval zijn om de situatie binnen de geldende wet- en regelgeving zo veilig mogelijk te maken. Door het toepassen van praktische maatregelen, beschikbare kennis en het gebruik van gezond ‘boerenverstand’. 

Beheer veiligheidsinstallaties

Binnen onze dienstverlening hoort ook het beheren van veiligheidsinstallaties. Samen met onze klanten zorgen wij dat de aanwezige installaties voldoen aan wet- en regelgeving. Wij starten met het inventariseren van de aanwezige installaties. Aan de hand van de gewonnen informatie kunnen wij al een goed beeld krijgen of er voldaan wordt aan de wet- en regelgeving.  

Lees meer:

Brandveiligheidsdesk

INNAX heeft al jaren geleden besloten om van brandveiligheid een prioriteit te maken. Wij beschikken daardoor over een zeer ervaren team dat door heel Nederland actief is. Deze specialisten zijn dagelijks actief voor zorginstellingen, kantoren, woningcorporaties en het onderwijs. Soms voor totale ontzorging. Maar net zo goed voor een vraag die per mail is te beantwoorden.

Onafhankelijkheid en kennis van de markt

Omdat wij geen eigen operationele diensten hebben, bestaat er geen binding met uitvoerende partijen en leveranciers. Hierdoor is onze onafhankelijkheid gewaarborgd, waardoor we altijd op zoek zijn naar de beste maatregelen voor u.

Steffan Majoor

Brandveiligheidsdesk

Steffan is adviseur Brandveiligheid en Bouwkunde en helpt opdrachtgevers met alle facetten van brandveiligheid. Het leveren van kennis, klankborden en het ontzorgen van de klant op het gebied van brandveiligheid is zijn passie.

Meer weten?

Laat uw gegevens achter en Steffan zal snel contact met u opnemen.