Uitgangspunten van Paris Proof

Voor verschillende sectoren zet DGBC zich in om met werkgroepen de weg naar verduurzaming uit te stippelen. Zo worden er routekaarten en tools ontwikkeld die helpen bij het verduurzamen van een gebouw of een portefeuille met meerdere gebouwen. De uitgangspunten van Paris Proof: 

  • CO₂-neutraliteit wordt bereikt als alle energie volledig met duurzame bronnen wordt ingevuld
  • in 2050 is een derde van de huidige energievraag uit CO₂-neutrale bronnen beschikbaar
  • er is twee derde energiebesparing nodig door de vastgoedsector om CO₂-neutraliteit te bereiken

WEii Norm per sector

Door uit te gaan van het werkelijk verbruik, ook wel Werkelijke Energie intensiteit indicator: WEii, en een eindnorm per sector kan iedereen inzicht krijgen waar hij staat en wat hij nog moet doen:

KANTOREN
70 kWh per m2

RETAIL
Winkel met koeling, zoals een supermarkt 150 kWh per m2
Winkel zonder koeling 80 kWh per m2

LOGISTIEK/BEDRIJFSHAL
Bedrijfshal met koeling 15 kWh per m2
Bedrijfshal zonder koeling -25 kWh per m2

ONDERWIJS
Primair onderwijs 60 kWh per m2
Voortgezet onderwijs 60 kWh per m2
Hogescholen en universiteiten 70 kWh per m2

ZORG
Ziekenhuis 100 kWh per m2
Opvang met overnachting 80 kWh per m2
Opvang zonder overnachting 90 kWh per m2
Medische groepspraktijk 80 kWh per m2

Download de infographic

Paris Proof Partnership

INNAX gaat de uitdaging graag met u aan. Als onafhankelijke partner in verduurzaming wijzen we niet alleen de weg, we leggen hem samen met u af. Met het Paris Proof Partnership kiest u voor zekerheid in het realiseren van uw verduurzamingsambitie.

Het proces van het Paris Proof Partnership

Wij tekenen voor Paris Proof

Paris Proof Commitment

Bekijk de video

Tientallen marktpartijen hebben inmiddels het Paris Proof Commitment ondertekend en verbinden zich daarmee aan de doelstelling het energieverbruik met twee derde te verlagen. En daarmee ook de daarbijhorende CO₂-emissies terug te brengen. De Paris Proof-aanpak is voor al deze partijen de manier om de zo belangrijke klimaatdoelen concreet te maken en te zeggen: het kan wel! 

Paris Proof Commitment van INNAX

Toekomstvaste gebouwen

Waarde verhogen dankzij route voor verduurzaming

Nog altijd denken velen: duurzaam is duur. Dat geldt alleen voor partijen die verduurzaming niet goed voorbereiden. Organisaties die het slim aanpakken, constateren juist precies het tegenovergestelde. Hun vastgoed wordt meer waard, doordat ze op tijd toekomstvaste maatregelen nemen. De gebruikerstevredenheid gaat omhoog, de huurcontracten lopen langer. De prijs per m2 stijgt, terwijl de energiekosten en de CO2-uitstoot dalen.
Lees verder...

Meer weten?

Laat uw gegevens achter en Albert zal snel contact met u opnemen.