Wat is de WEii?

WEii staat voor Werkelijke Energie intensiteit indicator en maakt op een uniforme wijze inzichtelijk wat een gebouw per vierkante meter per jaar aan energie gebruikt. De tool is ontwikkeld door DGBC en TVVL.

De WEii heeft betrekking op één gebouw of één verblijfsobject en valt onder de invloedssfeer van de gebouweigenaar en/of gebruiker. Dat wil zeggen dat de WEii alleen verandert als het gebouw of het gebruik van het gebouw verandert, niet door de tijd of invloed van buitenaf zoals verduurzaming van het energienet.

De werkelijke energie intensiteit indicator helpt u om op een eenduidige manier om te gaan met bijvoorbeeld:

  • het verbruik van de laadpalen
  • de bezettingsgraad
  • de gebruiksfunctie
  • normalisatie van het weer

In onderstaande tabel kunt u zien aan welke norm uw gebouwen moet voldoen om Paris Proof te zijn (in kWh/m2).

WEii heeft betrekking op het werkelijk gemeten energiegebruik over een periode van één kalenderjaar. Daarom kan dus pas achteraf worden vastgesteld of een gebouw Paris Proof is. WEii wordt bepaald op basis van het gebruiksoppervlakte én het gemeten energiegebruik. Een hoger verbruik in de winter kán dus gecompenseerd worden door minder verbruik in de zomer.


Doet u mee? Bekijk eens de verbruiken en reken middels het protocol de werkelijke energie intensiteit uit.

Paris Proof ambitie

Het doel van het Paris Proof-initiatief is om gebouwen tegen 2050 aanzienlijk duurzamer te maken. In de bovenstaande tabel is te zien dat er in 2050 slechts één derde van het energieverbruik ‘beschikbaar’ is ten opzichte van het huidige gemiddelde. Dit betekent dat twee derde van het energieverbruik moet worden verminderd en dat het resterende verbruik volledig duurzaam moet worden opgewekt.

Vanuit DGBC is zelfs de ambitie om dit in 2040 te bereiken. Er zijn inmiddels meer dan honderd marktpartijen die het Paris Proof Commitment hebben ondertekend.

Paris Proof Monitor

De Paris Proof Monitor is een intelligent dataplatform dat u overzicht en inzicht geeft in uw vastgoed en de meest effectieve verduurzamingsroute om Paris Proof volgens de WEii te worden. Zo kunt u precies zien welke maatregelen u wanneer moet nemen.

Officieel WEii certificaat

De waarde van een aantoonbaar correcte WEii-score wordt steeds duidelijker, bijvoorbeeld in relatie tot Paris Proof-ambities, de portefeuilleaanpak van de omgevingsdiensten, MVO-rapportages en de eisen die de CSRD hieraan stelt. INNAX is als eerste organisatie succesvol geauditeerd door DGBC en mag gecertificeerde WEii-scores afgeven voor gebouwen.

 

Toekomstvaste gebouwen

Waarde verhogen dankzij route voor verduurzaming

Nog altijd denken velen: duurzaam is duur. Dat geldt alleen voor partijen die verduurzaming niet goed voorbereiden. Organisaties die het slim aanpakken, constateren juist precies het tegenovergestelde. Hun vastgoed wordt meer waard, doordat ze op tijd toekomstvaste maatregelen nemen. De gebruikerstevredenheid gaat omhoog, de huurcontracten lopen langer. De prijs per m2 stijgt, terwijl de energiekosten en de CO2-uitstoot dalen.
Lees verder...

Meer weten?

Laat uw gegevens achter en Jörgen zal contact met u opnemen.