Licentiehouder WEii

Een WEii-licentiehouder is aantoonbaar in staat een correcte WEii-score op te stellen en daarmee gekwalificeerd om een WEii-certificaat van een gebouw af te geven. Vorige week is INNAX als eerste organisatie succesvol geauditeerd door Dutch Green Building Council en mag nu gecertificeerde WEii-scores afgeven voor gebouwen!

Werkelijke Energie intensiteit indicator

De WEii wordt berekend op basis van het werkelijke, gemeten energiegebruik en de gebruiksoppervlakte van het gebouw. Bij een gecertificeerde WEii-score kan iedereen (bijvoorbeeld een bevoegd gezag of accountant) ervan uitgaan dat de WEii-score op de juiste manier en met objectieve gegevens bepaald is.

De waarde van certificering wordt steeds duidelijker, bijvoorbeeld in relatie tot Paris Proof-ambities, de portefeuilleaanpak van de omgevingsdiensten, ESG-rapportages en de eisen die de CSRD hieraan stelt. Hoewel de berekening eenvoudig is, kunnen er fouten in sluipen. Zo bestaan gebouwen soms uit meerdere ruimtes met verschillende gebruiksfuncties, klopt de invoer vanuit de BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen) niet of heeft een gebouw meerdere energiemeters.

Meer weten over

dit nieuwsartikel?

Neem contact op met Marco.