Klassenindeling energielabels

Voor nieuwbouw worden er eisen gesteld aan drie BENG-indicatoren en een indicator voor temperatuuroverschrijding (om oververhitting te voorkomen). Voor bestaande woningen zijn er geen eisen. De klassenindeling voor het energielabel wordt bepaald op basis het primair fossiel energiegebruik (EP 2 of BENG2). De koppeling tussen het energielabel en het Woningwaarderingsstelsel (WWS) blijft gehandhaafd. De nieuwe grenzen zijn als volgt:

Energielabel Primair fossiel energiegebruik EP2
(kWh/m² jaar)
WWS eengezins-woningen

Ag <25 m2
WWS  meergezins-woningen

Ag < 25 m2
WWS  eengezins-woningen

25 ≤ Ag < 40
WWS meergezins-woningen

25 ≤ Ag < 40
WWS eengezins-woningen

Ag ≥ 40 m2
WWS meergezins-woningen

Ag ≥  40 m2
A++++ EP 2  ≤ 0 52 48 48 44 44 40
A+++ 0 < EP 2 ≤ 50 52 48 48 44 44 40
A++ 50 < EP 2 ≤ 75 52 48 48 44 44 40
A+ 75 < EP 2 ≤ 105 48 44 44 40 40 36
A 105 < EP 2 ≤ 160 44 40 40 36 36 32
B 160 < EP 2 ≤ 190 40 36 36 32 32 28
C 190 < EP 2 ≤ 250 36 32 32 28 22 15
D 250 < EP 2 ≤ 290 32 28 22 15 14 11
E 290 < EP 2 ≤ 335 22 15 14 11 8 5
F 335 < EP 2 ≤ 380 4 1 4 1 4 1
G EP 2 > 380 0 0 0 0 0 0

Er zijn 2 nieuwe A-klassen bijgekomen (+++ en ++++) speciaal voor zeer energiezuinige woningen. De puntentelling voor WWS is grotendeels gelijk gebleven. Alleen kleine woningen krijgen iets meer punten. 

Mogelijke labelverschuivingen

De overgang van de bepalingsmethode (NEN7120) naar de nieuwe systematiek zorgt ervoor dat labelverschuivingen kunnen optreden. Daarbij is geprobeerd om het aantal verschuivingen te minimaliseren. De helft van de woningen behoudt het eigen label en bij 90% is er hooguit 1 label verschil (naar boven of naar beneden). Het is niet verplicht om direct alle woningen af te melden met de nieuwe methodiek. Bestaande energielabels zijn 10 jaar geldig.

Nieuwe inspecties nodig

Bij de nieuwe rekenmethodiek horen ook nieuwe en andere invoergegevens. Voordat een woning afgemeld kan worden moet de woning eerst opnieuw bezocht worden om alle gegevens vast te stellen. De software faciliteert wel een conversie van bestaande data waarbij allerlei aannames gemaakt worden over de nieuwe gegevens (net als bij de overgang naar het Nader Voorschrift). Dit geeft een indicatie van de BENG 2-score maar is nog geen definitieve waarde.

Onderscheid adviseurs

Er is een onderscheid tussen adviseurs voor nieuwe gebouwen en adviseurs voor bestaande gebouwen. Ook de adviseurs die berekeningen maken voor de omgevingsvergunning moeten gecertificeerd zijn. Bestaande adviseurs worden bijgeschoold en moeten examen doen voor de NTA8800.

Representativiteit

De eisen voor representativiteit zijn aangescherpt. Als gevolg hiervan moeten er meer woningen opgenomen worden. In combinatie met het toegenomen aantal invoergegevens zorgt dit voor een verhoging van de kosten.

Doe-het-zelf label vervalt

Het vereenvoudigd (doe-het-zelf) label, vooral toegepast bij verkoop van particuliere woningen, is vervallen. Ook particuliere woningen moeten opgenomen worden conform NTA8800. Dat zal leiden tot een toenemende marktvraag en geeft extra druk op de vraag naar gecertificeerde adviseurs.

Woningkwaliteit op orde

Zekerheid dat woningen aan wettelijke eisen voldoen

Corporaties en residentieel vastgoedbeheerders willen zeker weten dat ze voldoen aan alle relevante wet- en regelgeving voor woningen. Bovendien is er behoefte aan scherpe monitoring van de prestaties. Woningkwaliteit op orde maakt deze inzichtelijk. Om verantwoording af te leggen en als basis voor een doelgericht verduurzamingsbeleid.
Lees verder...

Meer weten?

Laat uw gegevens achter en Mark zal snel contact met u opnemen.