Het beheer en onderhoud van gebouwen is van cruciaal belang om de waarde van het vastgoed te behouden, de levensduur te verlengen, een veilige omgeving te bieden en kosten te minimaliseren. Door een doordachte en proactieve aanpak te hanteren, kunnen vastgoedeigenaren en beheerders ervoor zorgen dat hun gebouwen goed functioneren en voldoen aan de behoeften van de gebruikers op de lange termijn.

Wat is het beheer en onderhoud van gebouwen?

Het beheer van een gebouw is niet iets wat je er even bij doet. Het gaat immers om het gebouw waarin dagelijks mensen werken of wonen. Als beheerder ben je verantwoordelijk voor het preventieve onderhoud, dat zijn alle geplande en routinematige inspecties om potentiële problemen in een vroeg stadium te identificeren en te verhelpen, voordat ze grotere en kostbaardere kwesties worden. Maar ook voor correctief onderhoud, het daadwerkelijk repareren van een defect of het herstellen van schade aan het gebouw.

Meerjarenonderhoudsplan (MJOP)

Het preventieve onderhoud leg je vast in een Meerjarenonderhoudsplan (MJOP). Dat is een gedetailleerde plan waar het onderhoud en de daarbij behorende kosten voor een gebouw over een langere periode in kaart is gebracht, meestal voor een periode van vijf tot tien jaar. MJOP's helpen bij het proactief plannen en budgetteren van onderhoud, waardoor onverwachte uitgaven worden geminimaliseerd.

Duurzaamheid en energiebesparing vragen meer en meer aandacht en zullen daarmee steeds prominenter in de onderhoudsplannen voorkomen. Het gebruik van een duurzaam meerjarenonderhoudsplan (DMJOP) is een goede methode om de langetermijndoelstellingen te waarborgen. 

Beheer- en onderhoudsstrategie

Het beheer en onderhoud van uw gebouwen speelt een belangrijke rol in het waarborgen van de veiligheid, duurzaamheid en functionaliteit van vastgoed. Een solide onderhoudsstrategie is van essentieel belang om onverwachte kosten en grote reparaties te voorkomen. Een doordachte aanpak zorgt ervoor dat het gebouw optimaal presteert gedurende zijn gehele levenscyclus.

INNAX kan u begeleiden bij het ontwikkelen van een goede onderhoudsstrategie. U geeft het gewenste onderhoudsniveau aan en wij ondersteunen u van begin tot eind, van aanbesteding tot begeleiding van de uitvoering. We maken het proces beheersbaar door de beschreven taken en verantwoordelijkheden te auditeren en te voorzien van adviezen.

Eén gebouw of een complete portefeuille

INNAX ondersteunt u bij het opstellen van een (duurzame) onderhoudsvisie en een MeerJarenOnderhoudsPlan (MJOP). We maken onderhoudsbegrotingen inzichtelijk voor individuele gebouwen, complexen of voor uw complete vastgoedportefeuille. Als ervaren partner in duurzaam beheer en onderhoud van gebouwen staan onze experts klaar om u te helpen met de best passende onderhoudsstrategie.

Vastgoed geregeld

Controle over beheer, onderhoud en energie

Controle over het beheer, onderhoud en energiemanagement van gebouwen is niet altijd eenvoudig. Organisaties richten zich steeds meer op hun corebusiness. Als het gaat om beheer en onderhoud willen ze sturen ze op strategisch- en tactisch niveau. Essentieel daarbij: goede afspraken met beheerders om wetten en regels na te leven en prestaties te borgen.
Lees verder...

Meer weten?

Laat uw gegevens achter en Alex zal snel contact met u opnemen.