Verwachting voor woningeigenaren en VvE’s

Voor de ISDE (Investeringsregeling Subsidie Duurzame Energie) en de SEEH (Subsidie Energiebesparing Eigen Huis) is de minister voornemens de subsidie op isolatiemaatregelen te verhogen van 20 naar 30%. De verwachting is dat de aanvragen voor deze subsidies met een factor 1.8 zullen toenemen. Ook volgen er initiatieven om VvE’s en particulieren te ondersteunen in de vorm van lokale vouchers en aanspraak op het nationale warmtefonds.

Verwachting voor de verhuursector

Voor de verhuursector wordt de mogelijkheid onderzocht om aan te sluiten op de Regeling Vermindering Verhuurdersheffing Verduurzaming (RVV-V), maar daar komt pas in 2022 uitsluitsel over. De € 150 miljoen die dit jaar beschikbaar was voor RVV-V is volledig uitgeput en daarmee is de regeling opnieuw gesloten. Pas vanaf 2023 komt er structureel € 104 miljoen beschikbaar voor de RVV-V. Daarnaast is door de overheid besloten om de verhuurdersheffing met € 500 miljoen (ca. 25%) te verlagen. Gezien de huidige opinies in de Tweede Kamer is het sterk de vraag wat er gebeurt met de rest van de verhuurdersheffing na de formatie van een nieuwe coalitie.

Beleggers en particuliere verhuurders

Voor institutionele beleggers en particuliere verhuurders die geen gereguleerde huurwoningen verhuren, start begin 2022 een nieuwe regeling: de “Subsidieregeling Verduurzaming en Onderhoud Huurwoningen”(SVOH). Voorlopig is hier een subsidieplafond vastgesteld van € 152 miljoen, welke verdeeld wordt op basis van binnenkomst van aanvragen. De regeling is nu ter consultatie en opent waarschijnlijk per 1 maart 2022.

Meer weten over

dit nieuwsartikel?

Neem contact op met Max.