Wonen, zorg en commerciële ruimten

Door intensiever te bouwen bij stations worden deze gebieden interessanter, levendiger en veiliger. Daarnaast zijn de klimaatdoelstellingen beter te halen middels compacte bebouwing met veel klimaatadaptief groen, duurzame installaties en dicht bij een OV-knooppunt. De plannen bestaan uit:

  • Een woontoren (82 appartementen), een zorggebouw (72 wooneenheden) en commerciële ruimten op de begane grond. Onder het appartementengebouw en zorggebouw wordt een parkeergarage gerealiseerd.
  • Een appartementencomplex (168 appartementen) met commerciële ruimten op de begane grond en een parkeergarage op de 1e en 2e bouwlaag.

Aan de gebouwen is een hoge duurzaamheidsambitie meegegeven, waarmee wateroverlast, hittestress en droogte dient te worden voorkomen. Architectonisch wordt dit gerealiseerd door daktuinen boven de parkeergarages en groenvoorzieningen op de getrapte buitenruimten van de appartementen. Deze groene zones houden het regenwater langer vast en zorgen daarnaast voor een koeleffect in de zomer. Om de hittestress nog verder te beperken zullen de appartementen worden voorzien van vloerkoeling.

Waerdse Energie Circuit

De gebouwen, ontworpen door Breddels Architecten, worden aangesloten op de duurzame ring van Heerhugowaard - het Waerdse Energie Circuit - in combinatie met een gemeenschappelijk bronsysteem. De doelstelling van de duurzame ring is om zoveel mogelijk restwarmte van de industrie te benutten voor de verwarming van bedrijven en woningen. Ook twee reeds gerealiseerde asfaltcollectoren maken deel uit van deze ring. Aan de noordkant van Heerhugowaard is een veld van twaalf hectare beschikbaar voor een zonnepaneelweide.

Centraal in de gebouwen wordt een opwekkingsinstallatie opgesteld voor laagtemperatuur verwarming, hoogtemperatuur tapwater en koeling. Via transportleidingen wordt het water naar de appartementen, wooneenheden en commerciële ruimten gebracht.

Alle woonunits en commerciële ruimten zijn voorzien van een gebalanceerd ventilatiesysteem (mechanische toe- en afvoer) met hoog rendement terugwinning.

Rol van INNAX

INNAX is voor deze projecten benaderd vanwege de expertise in de ontwikkeling van grootschalige woningbouwprojecten. Met name de combinatie van installatieadvisering en bouwfysica zorgt ervoor vanuit diverse ooghoeken naar een project gekeken wordt. 

Meer informatie over de ontwikkeling van het stationsgebied is hier te lezen. 

De tekeningen zijn beschikbaar gesteld door Breddels Architecten. 

Meer weten over

dit project?

Neem contact op met Leo.