Conditiemeting

Om de woningkwaliteit op orde te krijgen is een norm in het leven geroepen, een meetlat waarlangs het vastgoed gelegd kan worden. Dit is de NEN2767. Een norm voor conditiemeting en instrument voor het objectief en uniform meten van de kwaliteit van bouw- en installatiedelen van gebouwen en/of infrastructuur.

Met deze norm kan uniformiteit geschept worden in de conditiescore (kwaliteit) van bouw- en installatiedelen op basis waarvan onderhoud vastgesteld kan worden. De gegevens die nodig zijn om tot deze score conform de NEN2767 te komen worden tijdens een inspectie ter plaatse door een inspecteur vastgesteld. Deze stelt per bouw- en installatiedeel vast wat de tekortkomingen zijn, wat de intensiteit en omvang van de tekortkomingen zijn en zal deze prioriteren.

MeerJarenOnderhoudsPlanning

Na een conditiemeting is duidelijk waar de behoefte aan onderhoud ligt van het geïnspecteerde vastgoed. Ook zal de inspecteur vastgesteld hebben wat het juiste moment is om dat onderhoud uit te gaan voeren. Dit wordt verwerkt in een MeerJarenOnderhoudsPlanning (MJOP). Een deel van de hierin opgenomen maatregelen zal op basis van de geconstateerde tekortkomingen worden ingepland, waarbij tekortkomingen die te maken hebben met de veiligheid eerder of direct uitgevoerd moeten worden. Tekortkomingen die bijvoorbeeld te maken hebben met esthetica kunnen in overleg zonder probleem wat later in de planning opgenomen worden. De inspecteur zal proberen zoveel mogelijk handelingen in hetzelfde jaar op te nemen. Meestal is het schilderwerk hierin leidend omdat dit goed te voorspellen valt. De meeste eigenaren hanteren een schildercyclus van 6 of 8 jaar.

En de kosten dan? De inspecteur zal wanneer nodig ter plaatse, of van tekenwerk, de hoeveelheden van de onderhoud behoevende bouw- en installatiedelen inventariseren. Alle bouw- en installatiedelen en de daarbij behorende maatregelen en geïnventariseerde hoeveelheden die in de MJOP worden opgenomen worden gekoppeld aan eenheidsprijzen. Op deze manier weet de eigenaar wanneer hij actie moet ondernemen, wat hij moet doen en wat het gaat kosten.

INNAX

Bij INNAX werken inspecteurs die al vele jaren ervaring hebben met het conditiemeten conform de NEN2767 en het opstellen van MJOP’s in vrijwel alle beschikbare softwarepakketten. Veel van deze inspecteurs zijn ook BOEI-gecertificeerd. Elke MJOP die door ons wordt opgeleverd is uniek en in goed overleg met de opdrachtgever / eigenaar tot stand gekomen. Wij vinden het belangrijk dat er naar de wensen en eisen van de eigenaren geluisterd wordt en zullen deze meenemen in het uiteindelijke product. Wij zien het ook als taak om actief de eigenaren te adviseren in het beheer van het vastgoed en benaderen dit niet als lopende band werk, maar hebben er plezier in. Met deze benadering van het werk hebben we reeds vele klanten voor lange tijd aan ons weten te binden.

Woningkwaliteit op orde

Zekerheid dat woningen aan wettelijke eisen voldoen

Corporaties en residentieel vastgoedbeheerders willen zeker weten dat ze voldoen aan alle relevante wet- en regelgeving voor woningen. Bovendien is er behoefte aan scherpe monitoring van de prestaties. Woningkwaliteit op orde maakt deze inzichtelijk. Om verantwoording af te leggen en als basis voor een doelgericht verduurzamingsbeleid.
Lees verder...

Meer weten?

Laat uw gegevens achter en Youri zal snel contact met u opnemen.