Sjors Dijk (leraar basisschool MAX) en Joost Straat (verduurzamer bij INNAX) delen een gezamenlijke visie, namelijk dat scholen een sleutelrol hebben in het opleiden van duurzame generaties. Onze jeugd heeft nog een leven voor zich en kunnen veel bewuster met onze aarde omgaan. Sjors en Joost maken zich hier sterk voor.

“Ik zet mij graag in voor het onderwijs. Met lesprogramma’s op het gebied van duurzaamheid zoals bij school Max, kunnen we de volgende generatie écht voorbereiden op een duurzame wereld. Daarmee hoop ik via de kinderen ook de ouders mee te krijgen naar het daadwerkelijk zuinig omgaan met energie en de wereld”, aldus Joost.

Onderzoekend leren

Onderzoekend leren is een belangrijk uitgangspunt bij basisschool Max. Kom los van computers, boeken en schriften. Ga dingen uitvinden en wees creatief. Geef leerlingen de ruimte, binnen gestelde kaders, om te ontdekken en onderzoeken. Sjors: “Als je ziet hoe moeizaam het vaak bij kinderen gaat om sommen te maken en letters te leren en als je ziet hoe het spelenderwijs gaat. Een kind is vanuit nature nieuwsgierig en wil graag ontdekken. De gedachte is dat vanuit dat ontdekken het kind ook heel snel zal gaan leren”.

Het onderzoekend leren komt op allerlei vlakken terug binnen de school, waaronder ook het bewust omgaan met energie en onze aarde. In de moestuin worden eetbare bloemen gekweekt, geplukt en door leerlingen verwerkt in recepten die gemaakt zijn in de keuken op school. Er worden regelmatig onderzoekjes gedaan door de leerlingen, over wind- en waterkracht bijvoorbeeld: wat is de kracht van water, hoe sterk is een golf? Ook het vrij spelen mag lekker in de struiken, mits er met respect voor de omgeving wordt omgegaan.

In het lesprogramma wordt naast het energieaspect ook stilgestaan bij de waarde van materialen en bezittingen. Zo start de school bij de kleuters met lessen over draaiorgels, met als boodschap zuinig te zijn op cultureel erfgoed. “Wij willen onze leerlingen bewust maken van deze kwetsbare wereld die zo prachtig gemaakt is en waar wij verantwoording voor hebben. Laten we het op een goede manier gebruiken en mooier maken”, aldus Sjors.

Duurzaamheid reikt verder dan het schoolgebouw

De visie die Sjors en Joost delen raakt ook de nabije omgeving van de leerlingen. De boodschap om zuinig met onze aarde om te gaan wordt door de leerling meegenomen naar huis. Ook familieleden worden betrokken bij duurzaamheid. Direct bij binnenkomst op school hangt een scherm waarop het elektriciteitsverbruik en opbrengst van de zonnepanelen te zien is. De gerechten die leerlingen hebben gemaakt met producten uit de eetbare tuin worden door ouders geproefd. En fietsende ouders krijgen een korting van €0,50 op de zelfgekweekte bloemen!

Lees hier meer over de Schooldakrevolutie, een initiatief van Urgenda en Sungevity om scholen versneld te verduurzamen. 

Meer weten over

dit nieuwsartikel?

Neem contact op met Joost.