Voorkom vertraging bij registratie energielabels

Vanaf 1 juli 2023 kunnen geen energielabels meer geregistreerd worden met een oudere softwareversie. Controleer daarom of de software-update al gepland is om zo vertraging bij de registratie van energielabels te voorkomen.

Onverwarmde ruimten

In veel gevallen hebben de wijzigingen betrekking op situaties die niet heel vaak voorkomen, of heeft het relatief weinig effect op de rekenresultaten. Wat echter wél van grote invloed is, is de manier waarop constructies aangrenzend aan onverwarmde ruimten (AOR) worden doorgerekend. Deze situatie komt veel voor bij o.a. appartementen boven bergingen en/of naast trappenhuizen. Ook bij eengezinswoningen kan het voorkomen bij onverwarmde zolders.

In veel gevallen zien we dat de appartementen boven bergingen slechtere energielabels hebben dan de overige woningen in het woongebouw. Door deze wijziging kan het energielabel met 1 of 2 energielabelklassen verbeteren.

Minder E-F-G energielabels

Uit analyses blijkt dat door de wijziging in de rekenmethode het aantal E-F-G energielabels met ca.  25% daalt, en dat sommige geanalyseerde complexen in het geheel geen E, F of G labels meer hadden.

Het is daarom aan te bevelen om na installatie van de nieuwe softwareversie opnieuw te analyseren hoeveel woningen met E, F of G labels in de voorraad voorkomen en aan de hand daarvan de vervolgstappen te gaan bepalen om deze energielabels uit te faseren.

Op de website van VABI kun je een uitgebreide beschrijving van de wijzigingen vinden.

 Uitgebreide beschrijving van de wijzigingen

Meer weten over

dit nieuwsartikel?

Neem contact op met Richard.