De nieuwe hogeschool staat op het terrein waar in 2022 de Floriade plaatsvindt en vormt daarmee een belangrijk ‘beeldmerk’ tijdens en na de Floriade. Het transparante gebouw, ontworpen door BDG Architecten, telt vijf bouwlagen en biedt plaats aan 900 studenten en 80 medewerkers.

Ontwerp gebouwgebonden installaties

INNAX heeft de ontwerpwerkzaamheden uitgevoerd voor alle gebouwgebonden installaties. Zo is er een duurzame oplossing voor warmte-koudeopslag ontworpen en zijn haalbaarheidsberekeningen uitgevoerd voor het uitbesteden van de opwekking.

Het gebouw is aan de buitenzijde en ook binnen voorzien van veel groen. De benodigde voorzieningen hiervoor m.b.t. watertoevoer en -afvoer zijn in het ontwerp van de installaties meegenomen.

WELL GOLD certificering

Alle installaties zijn zo duurzaam mogelijk (binnen het beschikbare budget) ontworpen, waardoor het gebouw een WELL GOLD certificering gaat krijgen.

Dit houdt onder andere in dat:

  • de ventilatie-installaties aan de hoogste standaard voldoen, waarbij veel aan warmteterugwinning wordt gedaan en het geheel voldoet aan frisse scholen klasse B
  • op elke verdieping separaat de luchtkwaliteit wordt gemeten en gemonitord op fijnstof, CO₂ en TVOC
  • warmte en koude (extern) wordt opgewekt met een WKO-installatie waardoor het gehele gebouw gasloos is gerealiseerd
  • warmtapwater alleen daar waar echt nodig lokaal wordt opgewekt met elektrische boilers
  • de gevels en het dak zijn voorzien van PV panelen, in totaal ruim 700 panelen met een piekvermogen van circa 155 kWpiek
Aeres Hogeschool Almere Drone beelden

In vogelvlucht

Aeres Hogeschool Almere

Een sfeerimpressie van de Aeres Hogeschool Almere.

De verschillende soorten groene wanden, planten en bomen, bewegen zich als een landschap door het gebouw van entree tot dak.

Meer weten over

dit project?

Neem contact op met Erik.