Data als beginpunt

Cordaan en INNAX werken inmiddels bijna 10 jaar samen en trekken samen op in de verduurzaming naar Paris Proof. In het begin hielp INNAX Cordaan vooral met het controleren en verwerken van energiefacturen en grip krijgen op de energiestromen. Er zijn destijds slimme meters geplaatst waarmee het meten op werkelijk verbruik mogelijk werd. Met die meetdata werden sluipverbruik opgespoord en de energiefacturen gecontroleerd.

Gaandeweg heeft Cordaan de ambitie uitgesproken om de verduurzaming van haar gebouwen te versnellen. Om een betere leefomgeving te realiseren, het energieverbruik verder naar beneden te brengen en de uitstoot van CO2 te beperken.

Green Deal Zorg

Op het gebied van duurzaamheid sluit Cordaan zich aan bij de doelstellingen van de Green Deal Zorg. Dat betekent: CO2-uitstoot verminderen, circulair werken stimuleren, medicijnresten in oppervlaktewater verminderen en de gezondheid verbeteren door een goede leefomgeving.

INNAX helpt bij het realiseren van drie van deze doelen:

  • We maken routekaarten om gebouwen te verduurzamen en helpen met het reduceren van energieverbruik. Daarmee dragen we bij aan het verminderen van de CO2-uitstoot.
  • Met het advies dat we Cordaan geven over duurzaam bouwen wordt ook circulariteit meegenomen.
  • Duurzame gebouwen hebben een betere leefomgeving, wat bijdraagt aan de gezondheid van de bewoners. Cordaan streeft naar een optimale balans tussen verduurzaming en comfort voor haar cliënten.

Op weg naar Paris Proof

Het afgelopen jaar is er intensief gewerkt aan plannen en routekaarten richting de gestelde Paris Proof normen. Cordaan heeft inmiddels inzicht in de te nemen maatregelen die nodig zijn. Daarmee zijn concrete besparingen in energie(kosten) en CO2 inzichtelijk geworden.

Op dit moment is Cordaan bezig de verduurzamingsplannen verder te concretiseren en ondersteunt INNAX Cordaan in dit proces als verduurzamingspartner en vraagbaak. 

 

Feiten en cijfers

  • 92 panden
  • 298.832 M2 BVO
  • CO2 reductie mogelijk 9,3 mln kilo per jaar

Meer weten over

dit project?

Neem contact op met Frank.