Toekomstige ontwikkelingen

Kenmerkend aan het gebouw is dat er zo optimaal mogelijk wordt ingesprongen op toekomstige ontwikkelingen. De opbouw van het gebouw maakt het mogelijk om relatief eenvoudig wanden te verplaatsen en daarmee in te springen op krimp, groei en een mogelijk gewijzigde visie op onderwijs. De school wordt gebouwd conform Frisse Scholen klasse B en de ENG-norm.

Rol van INNAX

INNAX is verantwoordelijke voor het ontwerp van de installaties, bouwfysica en brandveiligheid.

Meer weten over

dit project?

Neem contact op met Edwin.