Wat is een energielabel en waarom is het belangrijk?

Een energielabel is een classificatiesysteem dat aangeeft hoe energiezuinig een gebouw is. Hoe minder fossiele energie een gebouw gebruikt, hoe beter het energielabel. Hierbij is G het slechtste energielabel en A+++++ het beste. In Nederland geldt de NTA 8800 als norm voor het bepalen van de energieprestatie en dus het energielabel van utiliteitsgebouwen.

Hoe wordt het energielabel voor een gebouw bepaald?

Het energielabel van een gebouw wordt bepaald aan de hand van de energieprestatie van het gebouw. Sinds 1 januari 2021 is de NTA 8800 van kracht en deze vervangt de NEN 7120 bij de bepaling van de energieprestatie van een utiliteitbouw. Dit wordt berekend aan de hand van verschillende factoren, zoals het type gebouw, de oppervlakte van het gebouw, het type verwarming en het type ventilatie. Op basis hiervan wordt het energielabel van het gebouw bepaald, met een score van A tot en met G. Een gebouw met een A-label is zeer energiezuinig, terwijl een gebouw met een G-label minder energiezuinig is. 

Verbeter de energieprestatie van je gebouw

Een energielabel kan helpen de energieprestatie van uw gebouw te verbeteren door aan te geven welke verbeterpunten er zijn. Zo kan het energielabel bijvoorbeeld aangeven dat het gebouw beter geïsoleerd kan worden, of dat er energiezuinigere verwarming en ventilatie geïnstalleerd moet worden. Met een maatwerkadvies zorg je voor optimale verduurzamingsroute. Door de aanbevelingen uit het maatwerkadvies aan te pakken, kan het energielabel verbeterd worden en kan de energieprestatie van het gebouw verhoogd worden. U bepaalt zelf welke energiebesparende maatregelen ter verbetering van de energieprestatie worden uitgevoerd.

Het voordeel van een energielabel

Er zijn verschillende voordelen verbonden aan het hebben van een energielabel voor een gebouw:

  • Kopers en nieuwe huurders zien direct of een gebouw energiezuinig of niet zuinig is.
  • Het energielabel geeft kopers en huurders een indicatie van de energierekening.

Een verbetering van het label leidt tot lagere energiekosten en een lagere CO2-uitstoot, wat goed is voor zowel het milieu als de financiële situatie van het gebouw. Een gebouw met een hoog energielabel verbruikt in theorie minder energie per m2 dan een gebouw met een laag energielabel, dat scheelt in de operationele kosten. Een beter energielabel heeft dus een positieve invloed op de waarde van een gebouw. En daardoor ook op de verkoop- of verhuurprijs. Uw winst: minder energiekosten, comfortverbetering, milieu besparing en een gezonder binnenklimaat.

Voor welke gebouwen is een energielabel verplicht?

Het label is verplicht bij verkoop, verhuur of oplevering van utiliteitsgebouwen en moet opnieuw worden berekend bij mutaties aan het gebouw. 

In gebouwen met een publieke functie moet het energielabel direct zichtbaar zijn voor het publiek. Dit geldt voor overheidsorganisaties en andere gebouwen > 250 m2 (zoals ziekenhuizen, winkels, supermarkten, restaurants, schouwburgen, banken en hotels). 

 Het gaat om gebouwen met een gebruiksfunctie:

  1. gezondheidszorg, zoals ziekenhuizen, verpleeghuizen, verzorgingshuizen (open inrichtingen)
  2. kantoorfuncties, zoals gebouwen van ministeries, provincies, gemeenten, banken, rechtbanken, waterschappen en stadsdeelkantoren (alle kantoren die via een entree/hal/balie toegankelijk zijn voor publiek). Vanaf 2023 is ieder kantoor in Nederland groter dan 100m2 verplicht om minimaal energielabel C te hebben.
  3. publieke functies, zoals bibliotheken, stadhuizen, vergadercentra.
  4. onderwijs.
  5. horeca en logies, zoals hotels, pensions, cafés, restaurants.
  6. sport, zoals sportscholen, stadions, zwembaden.
  7. verkoop, zoals supermarkten, showrooms van garages.
  8. retail, zoals winkelcentra en solitaire winkels.


Een energielabel hoeft niet zichtbaar te zijn voor bezoekers in gebouwen waarvoor speciale toestemming nodig is om binnen te komen. Denk hierbij aan gebouwen van Defensie, gesloten inrichtingen voor de gezondheidszorg en kinderopvanginstellingen.

 

Advies op maat (EPA-U)

Het EPA-U (Energie Prestatie Advies Utiliteitsbouw) bestaat uit een adviesrapport en een uitvoeringsplan. Het adviesrapport geeft een overzicht van de huidige energieprestatie van het gebouw en adviseert welke maatregelen genomen kunnen worden om het energielabel te verhogen. Het uitvoeringsplan geeft aan welke stappen er genomen moeten worden om deze maatregelen uit te voeren.

INNAX heeft deskundige adviseurs in dienst die het energielabel utiliteitsbouw voor u vaststellen. Op basis van de labelklasse geven wij u heldere informatie over de energiebesparende maatregelen, investeringen en terugverdientijden.

Vastgoed geregeld

Controle over beheer, onderhoud en energie

Controle over het beheer, onderhoud en energiemanagement van gebouwen is niet altijd eenvoudig. Organisaties richten zich steeds meer op hun corebusiness. Als het gaat om beheer en onderhoud willen ze sturen ze op strategisch- en tactisch niveau. Essentieel daarbij: goede afspraken met beheerders om wetten en regels na te leven en prestaties te borgen.
Lees verder...

Meer weten?

Laat uw gegevens achter en Nico zal snel contact met u opnemen.