In gesprek met Roel Stroeken

There’s always a way to make life better, luidt het credo van Koninklijke Philips. Sinds de productie van de eerste gloeilamp beschouwt het technologieconcern innovatie als een van de belangrijkste kernwaarden. Een drijfveer die onverminderd groot als het gaat om technisch beheer van de gebouwen waar Philips nieuwe technologieën ontwikkelt en in productie brengt.

In het beheer van onze bedrijfskritische locaties moest Philips korter op de bal spelen.

Transformatie naar Health Tech Company

Philips was 10 jaar geleden een van de eerste Nederlandse multinationals die een integraal facility management model wereldwijd op de markt zette. Sinds die tijd is Philips als organisatie enorm veranderd en omgevormd van een breed georiënteerd technologieconcern naar een ‘Health Tech Company’. Met deze transformatie groeide ook de behoefte om meer grip te hebben op die locaties die cruciaal zijn voor de continuïteit van het concern. Roel: “We constateerden dat er een te grote afstand was tussen de centrale organisatie en onze kritische assets. Wereldwijd heeft Philips meer dan 400 locaties, echter enkelen daarvan zijn dusdanig belangrijk dat maximale controle vereist is over conditiestatus van het gebouw en de technische installaties.” In Nederland gaat het dan bijvoorbeeld om de vestiging in Drachten, een van de grootste ontwikkel- en productiecentra van Europa waar o.a. scheerapparaten, stofzuigers en koffiemachines gemaakt worden. En natuurlijk de High Tech Campus in Eindhoven, dé plek waar Philips onderzoek doet en nieuwe technologieën ontwikkelt.

Technisch beheer zelf managen

“We hebben onze sourcingstrategie onder de loep genomen en vastgesteld dat het generieke beheermodel goed past voor onze kantoorhuisvesting en daar waar het productieproces relatief eenvoudig is, maar dat deze niet toereikend is voor onze kritische locaties. Daar moet je als organisatie echt korter op de bal spelen.” Na zorgvuldig onderzoek is besloten om het technisch beheer direct bij marktspecialisten te contracteren en zelf te managen. Philips heeft de organisatie uitgebreid met een Manager Hard Services om, met eigen kennis in huis, de samenwerking met haar geselecteerde partners optimaal te laten renderen. Ook is bewust gekozen voor prestatiecontracten met een instandhoudingsverplichting. Het bleek een intensief traject dat bijna een jaar in beslag heeft genomen maar dat inmiddels mooie resultaten laat zien: op basis van gedegen Service Level Agreements en KPI’s is de dienstverlening naar een hoger kwaliteitsniveau gebracht. “We zien een duidelijke afname in het aantal incidentele werkzaamheden aan installaties en hebben tegelijkertijd een aanzienlijke kostenreductie gerealiseerd. Bovenal hebben we veel meer de regierol in handen waarmee we instaan voor een veilige werkomgeving en zo de continuïteit waarborgen.

De techniek vertalen naar heldere inzichten

Is daarmee het einddoel behaald? “Zeker niet, de ontwikkeling van Philips staat nooit stil en zal in de toekomst weer andere eisen stellen aan onze assets. Maar ook op korte termijn zien we bijvoorbeeld verbetermogelijkheden in de rapportages waar we op sturen. De kunst is om de prestaties zodanig te vertalen dat ook betrokkenen zonder technische achtergrond direct begrijpen hoe onze locaties scoren op gezondheid, veiligheid en conditiestatus. Daar is zeker nog winst te behalen.”

De rol van INNAX

Philips en INNAX hebben vanaf het begin nauw samengewerkt in de koerswijziging voor de bedrijfskritische locaties. INNAX heeft veel expertise ingebracht op het gebied van technisch beheer, het besturingsmodel en het opstellen van een Service Level Agreement. Dat verschafte ons waardevolle inzichten voor het vaststellen van onze ambities en de inrichting van het nieuwe model. De nieuwe aanpak bleek succesvol in Drachten en de lessons learned hebben we vervolgens toegepast op de High Tech Campus.

Philips hecht veel waarde aan duurzame partnerships en een kritische blik van buiten af. INNAX is op dat vlak van grote waarde geweest in het hele proces.

Vastgoed geregeld

Controle over beheer, onderhoud en energie

Controle over het beheer, onderhoud en energiemanagement van gebouwen is niet altijd eenvoudig. Organisaties richten zich steeds meer op hun corebusiness. Als het gaat om beheer en onderhoud willen ze sturen ze op strategisch- en tactisch niveau. Essentieel daarbij: goede afspraken met beheerders om wetten en regels na te leven en prestaties te borgen.
Lees verder...

Meer weten?

Laat uw gegevens achter en Alex zal snel contact met u opnemen.