Ontwerpfase

  • In de ontwerpfase ontwikkelen we het energie- en installatieconcept, waarbij rekening gehouden wordt met aspecten als bouwfysica en brandveiligheid. De nieuwe BENG-normen zijn leidend, naast uw ambities op het gebied van innovatie en duurzaamheid.
  • Met het Voorlopig Ontwerp (VO) krijgt u een duidelijk beeld van de energievoorziening en de benodigde installaties. In een Samenwerkingsbijeenkomst op Hoofdlijnen presenteren we de afspraken voor de vervolgfasen, financiële bijdragen, demarcatie, rechten van opstal en garanties.
  • Vervolgens wordt er een Definitief Ontwerp (DO) en/of Uitvoering Ontwerp (UO) gemaakt waarin het VO, in samenwerking met leveranciers, wordt uitgewerkt. Dit wordt vastgelegd in een gedetailleerde Samenwerkingsovereenkomst Realisatie & Exploitatie, inclusief de leveringsovereenkomsten met de afnemers.

Financiering 
Voor de financiering zijn er verschillende mogelijkheden. U kunt het in eigen beheer doen of deels dan wel volledig uitbesteden. INNAX kan in dat geval een Energie bv oprichten die de ontwikkeling, realisatie en exploitatie uitvoert en financiert. Hiermee houdt u de focus op uw kernactiviteiten.

Realisatie
De Energie bv of u zelf investeert in de realisatie van de energievoorziening en eventuele bijkomende wensen. Welke partijen (zoals installateurs) meewerken aan de realisatie van uw project is een gezamenlijke beslissing. De garanties en spelregels zijn vastgelegd in de Samenwerkingsovereenkomst Realisatie & Exploitatie.

Exploitatie
Na de realisatie exploiteert de Energie bv de gehele energievoorziening en levert de warmte, koude en groene elektriciteit aan de gebruikers voor een periode van 15 tot 30 jaar. Een 24/7 service desk maakt deel uit van de dienstverlening.

 

Energy as a Service

Ontwerpfase
In de ontwerpfase ontwikkelen we het energie- en installatieconcept, waarbij rekening gehouden wordt met aspecten als bouwfysica en brandveiligheid.

Financiering
Voor de financiering zijn er verschillende mogelijkheden. U kunt het in eigen beheer doen of deels dan wel volledig uitbesteden.

Realisatie
De Energie bv of u zelf investeert in de realisatie van de energievoorziening en eventuele bijkomende wensen.

Exploitatie
Na de realisatie exploiteert de Energie bv de gehele energievoorziening en levert de warmte, koude en groene elektriciteit aan de gebruikers voor een periode van 15 tot 30 jaar.

Toekomstvast bouwen

Innovatieve oplossingen en een pragmatische aanpak

Hoe groot de verschillen tussen bouwprojecten ook zijn: het resultaat moet waardevast en energie-efficiënt zijn. Daarbij staat het welzijn van de gebruiker voorop en mag ook de geldende wet- en regelgeving niet uit het oog worden verloren. 
Lees verder...

Meer weten?

Laat uw gegevens achter en Johannes zal snel contact met u opnemen.