Liftadvies, liftbeheer en liftmanagement

Lifttechniek is een specialistisch en complex vakgebied. Omdat het vaak een groot onderdeel is van de installaties in gebouwen, hebben gebouweigenaren vaak behoefte aan ondersteuning bij de exploitatie van deze installaties.

Waarom is liftbeheer nodig?

Voor de meeste mensen die wel eens in een lift stappen werkt deze gewoon. Ze maken zich geen zorgen over vast komen te zitten. Maar wat nou als het liftbeheer niet op orde is? Liftbeheer is een overkoepelende term voor alles wat met het beheer van liften te maken heeft. Denk daarbij aan preventief onderhoud, reparaties, modernisering en naleving van de veiligheidsvoorschriften. Door middel van regelmatige inspecties en gepland onderhoud zorgt liftbeheer ervoor dat uw liften veilig en betrouwbaar blijven functioneren, terwijl onverwachte storingen en kostbare reparaties tot een minimum worden beperkt.

Stappenplan voor liftbeheer

Veel lifteigenaren hebben problemen met het beheer van hun liftinstallaties. De oorzaken zitten meestal in een grote diversiteit aan contracten, meerdere contractpartijen en verschillende installaties. Doelmatig liftbeheer vraagt om een gestructureerde organisatie en aanpak. We zetten het hier in 4 stappen uiteen:

1. Nulmeting van de liften

De nulmeting en het bepalen van de onderhoudsstrategie wordt uitgevoerd volgens de NEN2767-methodiek. Ook worden de onderhoudscontracten en service afspraken met leveranciers geïnventariseerd. Aan de hand van het gewenste prestaties van de liftinstallaties en afstemming met de huisvestingsstrategie van de eigenaar of gebouwgebruikers, wordt de onderhoudsstrategie voor de liftinstallaties bepaald. Het huisvestingsbeleid bepaalt de onderhoudsscenario’s en geeft mede richting aan het MeerJarenOnderhoudsPlan (MJOP).

2. Opstellen MeerJarenOnderhoudsPlan (MJOP) voor liften

Aan de inspectiegegevens vanuit de nulmeting worden de wettelijke eisen, energie- en veiligheidsaspecten toegevoegd. Hiermee worden verschillende onderhouds- en verduurzamingsscenario’s op basis van Total Cost of Ownership (TCO) opgezet en afgestemd met het huisvestingsplan. Het MJOP geeft zo een totaal inzicht in de onderhoudskosten, verbeter- en verduurzamingsmogelijkheden en in de benodigde investeringen voor de korte en lange termijn.

3. Van inspanningsverplichting naar prestatie

Om het dagelijks onderhoud goed in te richten en te borgen wordt een prestatiecontract opgesteld. De prestaties zijn afgestemd op de eisen van gebouwgebruiker. De wensen en prestatie-eisen worden vastgelegd in een Service Level Agreement (SLA).

4. Beheer van de liften

Inzicht en goede communicatie tussen alle betrokkenen is voor een doelmatig liftbeheer van groot belang. Bij het beheer staat de gebruiker centraal en wordt de eigenaar ontzorgd. Kwaliteitsborging gebeurt door onafhankelijke begeleiding bij storingen, factuurcontrole en periodieke toetsing van de SLA. Dat geeft zekerheid over de prestaties van de serviceleveranciers en de eigenaar houdt overzicht. Hiermee is hij verzekerd dat wordt voldaan aan wettelijke verplichtingen, zorgplicht en bedrijfszekerheid van de liftinstallatie.

Liftbeheer uitbesteden

Liften vragen specifieke kennis van de beheerder. Door onze gedegen kennis van zaken en ervaring in transport- en lifttechniek zijn we in staat een hoge kwaliteit service te bieden. Daardoor kunnen de kosten voor het onderhoud en beheer tot ca. 30% gereduceerd worden, terwijl de gebruikerstevredenheid stijgt en operationele risico’s worden verminderd.

Onze deskundige liftadviseurs werken nauw samen met u om een beheerplan en SLA op te stellen dat voldoet aan uw specifieke behoeften en doelstellingen. Van preventief onderhoud tot storingsafhandeling en modernisering, wij zorgen ervoor dat uw liften altijd in optimale conditie verkeren.

Vastgoed geregeld

Controle over beheer, onderhoud en energie

Controle over het beheer, onderhoud en energiemanagement van gebouwen is niet altijd eenvoudig. Organisaties richten zich steeds meer op hun corebusiness. Als het gaat om beheer en onderhoud willen ze sturen ze op strategisch- en tactisch niveau. Essentieel daarbij: goede afspraken met beheerders om wetten en regels na te leven en prestaties te borgen.
Lees verder...

Meer weten?

Laat uw gegevens achter en Gertjan zal snel contact met u opnemen.