Eisen Bouwbesluit volstaan niet 

Voor ieder gebouw gelden minimale eisen, vanuit het Bouwbesluit en de bouwvergunning. ‘Daar begint de verwarring’, zegt Steffan Majoor van INNAX, die al tientallen jaren werkzaam is in de brandveiligheid. ‘De meeste gebouwen voldoen heus wel aan het Bouwbesluit en de bouwvergunning. De misvatting is dat daarmee het pand voor langere tijd brandveilig zou zijn. Maar dat is niet zo en dat kan ook helemaal niet. Want doorslaggevend zijn de functie van het gebouw en het gedrag van de gebruikers. Simpel voorbeeld: een wooncomplex met minder mobiele mensen vraagt natuurlijk veel meer maatregelen dan een kantoor.’

Gebouwen en gebruikers veranderen

‘Daar komt nog bij dat er steeds veranderingen zijn in een gebouw. Als je zomaar een kabel trekt door een brandwerende muur, dan is die niet meer brandwerend. Maar wie denkt daaraan? Sommige veranderingen verlopen heel traag. Als mensen dertig jaar in een flat van een woningbouwvereniging wonen, dan zijn dat inmiddels heel andere bewoners. Ze kwamen toen ze nog vitaal waren, maar lopen nu achter een rollator. Zo’n geleidelijke verschuiving verandert de eisen waaraan het gebouw moet voldoen om nog veilig te zijn.’

Centrum voor Criminaliteit en Veiligheid

‘Het is dus een illusie dat je brandveiligheid bereikt op basis van vaste regels. Toch eist de wet dat aan alle veiligheidseisen is voldaan. Zo zijn voor een aantal installaties in specifieke gevallen certificaten verplicht (brandblusinstallatie, een rook/warmte-afvoerinstallatie, sprinklerinstallatie, etc.). De inspectie hiervoor gebeurt volgens criteria van het Centrum voor Criminaliteit en Veiligheid (CCV).’

Juridisch verantwoordelijk

‘Als er iets iets ernstigs gebeurt, zijn de gevolgen meestal groot. Het leidt vaak ook tot enorme imagoschade, die nog vele jaren kan doorwerken. De kans is groot dat de eindverantwoordelijke voor de rechter moet verschijnen. Terwijl hij/zij dacht dat alles in orde was. Er is te weinig kennis bij hen. En die valt ook niet uit een boekje te halen. Wel uit regelmatige inspecties door specialisten. En hier komen we op een andere misvatting: de steekproeven door de plaatselijke overheid (gemeente & brandweer) zijn veelal geen grondige inspecties, die geven slechts indicaties. De brandweer heeft niet het budget en de tijd om grondig te kijken. De overheid is namelijk niet verantwoordelijk voor de brandveiligheid.’

Steffan Majoor

Brandveiligheidsdesk

Steffan is adviseur Brandveiligheid en Bouwkunde en helpt opdrachtgevers met alle facetten van brandveiligheid. Het leveren van kennis, klankborden en het ontzorgen van de klant op het gebied van brandveiligheid is zijn passie.

Meer weten?

Laat uw gegevens achter en Steffan zal snel contact met u opnemen.