Total Cost of Ownership

Door het principe van Total Cost of Ownership leidend te maken, zijn flinke besparingen gerealiseerd. Er wordt rekening gehouden met alle kosten, zowel voor bouw als exploitatie, waardoor bewuste keuzes worden gemaakt op basis van een doordacht en levensbestendig ontwerp. Hierdoor ontstaat volledige controle over de kosten gedurende de gehele levenscyclus. Vaessen Algemeen Bouwbedrijf bv heeft in samenwerking met ESCo INNAX en Slangen + Koenis Architecten het nieuwe sportcentrum gebouwd en zal het daarna (technisch) onderhouden.

Risicodragend contract

Voor sportcentrum Helsdingen is een twintigjarig, risicodragend Design, Build & Maintain contract afgesloten, inclusief de exploitatie van de energievoorziening met een garantie op de energie- en onderhoudskosten. Dit houdt in dat INNAX de verantwoordelijkheid neemt voor het ontwerp van de technische installaties (Design), de realisatie van de installaties (Build) en het onderhoud en beheer van de installaties, inclusief zwemwaterbehandeling (Maintain) en het energiemanagement.

ESCo en duurzaamheid

INNAX heeft de installaties turn-key gerealiseerd en het installatie-onderhoud, beheer en energiemanagement gedurende twintig jaar op risico aangenomen. De gemeente is daarmee verzekerd van een vast bedrag voor energie, beheer en onderhoud van de installaties.

Volledig van het gas af

Eind 2022 nam de gemeenteraad het besluit om budget beschikbaar te stellen voor het verder verduurzamen van Helsdingen Sport en Cultuur. Na uitgebreide voorbereidingen zijn de werkzaamheden om Helsdingen gasloos te maken begin oktober 2023 van start gegaan. Het sportcentrum is voorzien van vier lucht/water warmtepompen, die op duurzame wijze warmte uit de omgevingslucht onttrekken. In combinatie met andere installatietechnische aanpassingen, heeft het gebouw geen gasaansluiting meer nodig. Naast dit duurzame resultaat, leidt het ook tot reductie van de energiekosten.

 

Feitjes en cijfers

  • Helsdingen was het eerste TCO sportproject van Nederland
  • Design, Build, Maintain & Operate
  • Ca. 8.700 M² BVO
  • 2 zwembaden, 4 sportzalen
  • Sinds 2024 volledig gasloos zwembad

Meer weten over

dit project?

Neem contact op met Eric.